По повод денот на пролетта 21 март со цел да се подигне јавната свест и потсети за одговорноста на сите нас во сочувувањето на чистата животна средина во нашата општина, денеска успешно се спроведе активноста за собирање на отпадоци на локација на паркиралиштето кај “ХИВ”.

Акцијата се спроведе од страна на вработените во општината, членовите на Советот на општина Градско и ЈКП “Клепа”.