ИПА – Регион Велес за првпат организира меѓународна средба (Служба преку пријателство) чија цел е продлабочување на меѓународната соработка, пријателство и дружење со ИПА гостите од повеќе европски земји, ја посетија општина Градско.