Известување за делумна забрана за движење во шума 2022 год.