СООПШТЕНИЕ

 

 

Почитувани жители на општина Градско,

Согласно Акциониот план за чистење на дивите депонии во Р. Македонија, Ве информираме дека Општина Градско како дел од Вардарскиот плански регион е опфатена во првата фаза од акцијата за чистење на истите.

Општина Градско во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање и ЈКП „ Клепа “ Градско почнувајќи од 21.10.2016 година ( петок ), ќе започне со чистење на дивите депонии на следниве локации

-       село Уланци

-       село Водоврати

-       село Долно Чичево, сите во површина од околу 350 м3 .