ПОКАНА

Почитувани граѓани на Општина Градско ,

Имаме чест и задоволство да Ве поканиме на Втората сесија од Буџетскиот форум на заедницата во нашата Општина Градско, која ќе се одржи  на 14.10.2016 (петок) во Стоби винарија“  со почеток од 15:00 часот.

Општина Градско го реализира проектот „ Форуми во заедницата“, кој имаа за цел да го зајакне граѓанското учество во процесот на одлучување на локално ниво, да се подобрат партнерствата помеѓу локалните субјекти и да се изнајдат поефикасни решенија за проблемите од интерес на целата заедница.

Вашето присуство е од исклучително значење за целиот процес, но и за развојот на Општината.